Relax Kids boekreview

Door Timo van Kempen
Ruim 25 jaar werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg
www.contexistentie.nl

relax kids boekreview
Relax kids boekreview

Stilstaan in de opvoeding

Met Relax Kids presenteert Marneta Viegas een welkome afwisseling en onderbreking van de tredmolen van activiteiten en informatie waarmee kinderen vandaag de dag worden bestookt. Het middel dat Viegas inzet zijn ‘sprookjesmeditaties voor kinderen’. Deze zijn samengebracht in een handzaam boekje dat rijkelijk is voorzien van kleurrijke en vrolijke illustraties van Nicola Wyldbore-Smith.

Tijdig uit de maalstroom stappen

Sinds de eerste druk uit 2005 beleefde het boekje vele herdrukken in Nederland en werd het vanuit het Engels ook in meerdere andere talen vertaald. Marneta Viegas maakt gebruik van haar jarenlange ervaring als meditatieleraar en haar ervaring als docente muziek, dans en andere creatieve vakken. In Relax Kids verwerkt zij dit op een vrolijke en levenslustige wijze naar een doe-het-zelf boekje voor opvoeders en kinderen. Het werk van Viegas wordt goed ontvangen in deze tijd waarin ouders niet alleen zelf moeten onthaasten, maar ook hun eigen kinderen moeten helpen tijdig uit de maalstroom van school, clubjes, televisie, spelcomputers en social media te stappen.

Sprookjesmeditaties voor kinderen

Relax Kids bestaat uit een verzameling aan sprookjes uit verschillende windstreken. Viegas bewerkte die en voegde er affirmaties aan toe. Een affirmatie is een oneliner die je tot zichzelf richt en helpt een positief zelfbeeld en een prettige gemoedstoestand op te roepen. Op de achterzijde van het boekje staat dat de verhaaltjes en affirmaties erop gericht zijn om ‘kinderen met behulp van sprookjesmeditaties in contact te brengen met de bron van positieve en zuivere gevoelens in henzelf’.

Vreugdevolle sprookjes

Het resultaat van Relax Kids is een -letterlijk en figuurlijk- bonte verzameling van geïllustreerde korte verhalen die opvoeders hun kinderen kunnen voorlezen.Waar in veel van de bekende en traditionele sprookjes nog wel eens een slechterik wil opduiken of personages voor schier onmogelijk oplosbare problemen komen te staan, is dit in Relax Kids nadrukkelijk niet het geval. De sprookjes kabbelen langs taferelen die de opvoeder en kinderen in ontspannen en vreugdevolle sferen brengen. Dat varieert van sprookjes over ‘Twinkelster’ en ‘De tovergrot van Ali baba’ tot de ontmoeting met ‘Het wensvisje’. In totaal worden zo ruim 50 verhaaltjes en affirmaties aangeboden.

Wake up call

Het is duidelijk: Viegas heeft visie en een missie in een wereld waarin kinderen, opvoeders en leerkrachten toenemend te maken krijgen met een 24-uurs economie en onafgebroken bombardement van informatievoorziening. Eigenlijk is het zorgelijk dat Marneta Viegas in deze tijd met haar werk pionierswerk lijkt te verrichten.

Positieve levenskwaliteiten

Zij begeeft zich op een terrein dat in de grond onlosmakelijk verweven is met de basis van ons welzijn: af en toe even pas op de plaats maken en je aandacht naar binnen richten en op de positieve levenskwaliteiten die in ons allen schuil gaan. Levenskwaliteiten die in de huidige tijdsgeest vaak worden ondergesneeuwd door prestatiedruk op velerlei levensgebieden. Dat geldt helaas in toenemende mate ook voor jonge mensen en kinderen. Het werk van Viegas is in die zin een welkome wake up call voor jong en oud.

De affirmaties

Dat neemt niet weg dat de ouders, leerkrachten en kinderen die met Relax Kids aan de slag gaan, niet zomaar in een gespreid bedje stappen. Niet alle affirmaties en sprookjes zijn even toegankelijk en eenvoudig. Dit is zowel de indruk van uw recensent als die van een leerkracht van de Vrije School in Zeist die het boekje bezag op de praktische inzetbaarheid voor verschillende leeftijdsgroepen. Voor een opvoeder en kind is een affirmatie ‘ik ben ontspannen’ of ‘ik ben kalm’ goed te behapstukken. Het wordt wat abstracter om te komen tot inbeeldingen als ‘ik ben open’, ‘ik kán veranderen’ of ‘ik ben onbewogen’. Weliswaar worden de affirmaties ondersteund door de bijbehorende sprookjes maar het blijft wat diffuus voor welke leeftijdsgroep(en) Relax Kids nu bij uitstek geschikt is.

Wijsheid

Maar misschien is dat ook een grote verdienste en voordeel van het boekje, dat het voor elk wat wils biedt en dat het leerkrachten en opvoeders oproept stil te staan en na te denken welk sprookje en affirmatie je op welk moment aan welk kind aanreikt. Als je op die manier gebruik maakt van dit sfeervolle en prettige boekje, geef je rechtstreeks respons aan één van de affirmaties die Viegas aanreikt: ‘ik heb alle wijsheid in mijn binnenste’.