Recensie Het gezonde lifestyleboek

Door Marieke Kops

Boekrecensie Het gezonde lifestyleboek van Ivan Wolffers
Het gezonde lifestyleboek van Ivan Wolffers heeft als ondertitel ‘Hoe we tien jaar aan ons leven kunnen toevoegen’. Je zou denken dat dit één van de vele boeken is met een kant-en-klaar methode voor een lang en gezond leven. Integendeel, Ivan Wolffers schijnt een heel ander licht op gezondheid door dit onderwerp in het grotere kader van onze leefomgeving en aanleg te plaatsen.

De mismatch tussen aanleg en de moderne leefomgeving

Arts en hoogleraar Ivan Wolffers is er duidelijk over: de mens is niet gemaakt voor het leven in de 24-uurs economie. Er is een mismatch tussen onze aanleg en de omstandigheden waarin we leven. Onze aanleg is grotendeels ontwikkeld voor tijden van schaarste. Om vervolgens in tijden van overvloed veel energiestoffen tot ons te nemen. Daarom vinden de meeste mensen van nature suiker en vet lekker, beiden bevatten veel energiestoffen. Het ligt ook in onze aanleg om zuinig met onze energievoorraad om te gaan, dus geen verspilling door onnodige lichamelijke inspanning.

Een tijd van overvloed

Deze combinatie van genetische voorkeuren zorgt ervoor dat we in de huidige tijd van voortdurende overvloed meer energie tot ons nemen dan we verbruiken. Met de bekende gevolgen van dien. De exacte samenstelling van het genenpakket verschilt per persoon, waardoor sommige mensen extra risico lopen op overgewicht en chronische aandoeningen.

Beren op de weg

Naast de mismatch beschrijft Ivan Wolffers een aantal beren op de weg die je tegenkomt bij een switch naar een gezondere lifestyle. Hij geeft inzicht in hoe het komt dat goede voornemens zo vaak mislukken. Dit inzicht en andere informatie in Het gezonde lifestyleboek is deels gebaseerd op wetenschappelijke onderzoeken, waar de schrijver zeer goed van op de hoogte is.

Vertaling wetenschap naar praktijk

Het sterke punt van dit boek is dat Ivan Wolffers door zijn relativeringsvermogen en oprechte betrokkenheid bij het welzijn van de mens en maatschappij, zijn wetenschapskennis in praktische en realistische adviezen kan vertalen. Het praktijkgedeelte van het boek is opgedeeld in de onderwerpen bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning. Ook opvoeding, de leefomgeving van kinderen en de invloed van marketing komen uitgebreid aan de orde.

Conclusie

Het 288 pagina’s tellende gezonde lifestyleboek van Ivan Wolffers is een heel waardevol boek, een recensie doet tekort aan de vele nuttige passages. Ivan Wolffers behandelt enerzijds de individuele mogelijkheden voor een gezonde lifestyle, geplaatst binnen de niet ideale leefomgeving waarin we verkeren. Anderzijds gaat dit boek over de gezamenlijke wil tot verandering en de rol die beleidsmakers daarin kunnen c.q. moeten spelen. Het gezonde lifestyleboek maakt je bewust van de situatie waarin we leven en roept vragen op. Waarom zijn we dingen normaal gaan vinden, die welbeschouwd ziekmakend zijn en ons niet gelukkiger maken?

Praktische adviezen

Ondanks dat Ivan Wolffers de moeilijkheden beschrijft en die als uitgangspunt neemt, blijf je na het lezen van dit boek niet met een somber gevoel zitten. Ivan Wolffers biedt genoeg praktische adviezen om je leven gezonder in te richten. Echter zonder te claimen dat hij dé methode heeft die op basis van wilskracht iedereen gezond zal maken. Want in die goeroe-achtige benadering gelooft hij niet, daarvoor is de samenhang van factoren en het menselijke gedrag te complex.

De grote ommekeer

In het laatste hoofdstuk ‘De grote ommekeer’ pleit Ivan Wolffers voor revolutie, een radicale verandering van onze leefomgeving. Afsluitend een citaat uit dit hoofdstuk, waar ik me volledig bij aansluit.

Zoals bij elke grote verandering begint ook deze met burgerlijke ongehoorzaamheid. We zijn toch wel wat meer dan consumerende wezens op twee benen? Het is toch mogelijk goed na te denken over wat we kopen en hoe we in de val trappen om dingen aan te schaffen die ons wel kort, maar op de lange termijn zo weinig geluk brengen? Daarin zit de kern van leefstijlverandering. Je niet langer leefstijlen laten voorspiegelen die eigenlijk helemaal niet bij je passen en waar je alleen maar deelgenoot van wordt als je de producten die ermee verbonden zijn aanschaft.