Opvoeden in het NU recensie

Door Marieke Kops

Opvoeden in het nu recensie
Het boek Opvoeden in het NU van Susan Stiffelman, gebaseerd op de bestseller De kracht van het NU van Eckhart Tolle.

Susan Stiffelman is een opvoeddeskundige uit de VS. Ze schreef een vernieuwend en onderscheidend opvoedboek gebaseerd op de visie van Eckhart Tolle, die ook het voorwoord voor zijn rekening nam. Het boek is in het Nederlands vertaald en bij uitgeverij AnkhHermes uitgekomen onder de naam Opvoeden in het NU – Kinderen grootbrengen met rust en aandacht.

Bewust opvoeden in de praktijk

De basis van Opvoeden in het NU is het bewust ervaren en bewust vormgeven van je rol als ouder en de opvoeding van je kind(eren). Je kunt het spiritueel noemen of – de moderne variant – mindful, maar eigenlijk hoeft er geen etiketje op. Stiffelman blijft niet hangen in de theorie over dit onderwerp, ze onderbouwt elk inzicht met voorbeelden uit haar werk in haar opvoedpraktijk en haar eigen leven. Hiermee maakt ze de vertaalslag naar de praktijk waardoor het spirituele uitgangspunt van Opvoeden in het NU direct duidelijke handvatten krijgt waar je als ouder iets mee kan. Ook voor lezers voor wie dit de eerste kennismaking is met de visie van Eckhart Tolle, is het boek daardoor goed te begrijpen.

Echte spiritualiteit vindt niet plaats in een grot of boven op een berg. Die vind je hier beneden, als je een snotneus schoonveegt, nog een rondje Ganzenbord speelt of om twee uur ‘s nachts een baby met buikkrampjes wiegt.
(Opvoeden in het NU pagina 16)

Kapitein van het schip

Ouders die wars zijn van de term spiritualiteit en die associëren met ‘vaag’, zullen verrast zijn door de juist verhelderende aanpak. Grenzen stellen, de leiding nemen en structuur aanbrengen zijn uitermate belangrijk volgens Stiffelman. Ouders dienen de ‘kapitein van het schip te zijn’ voor hun kinderen; ze geven liefdevol en bewust leiding waarmee ze een veilige situatie creëren waarin kinderen zichzelf kunnen zijn.

Door grenzen te stellen kunnen wij kinderen grootbrengen die weten hoe ze met teleurstellingen moeten omgaan en die daarom sterk, flexibel en onafhankelijk zijn.
(Opvoeden in het NU pagina 48)

Leren van je kind

Een ander terugkomend onderwerp is de mogelijkheid om je kind als je ‘spiritueel’ leraar te zien. In de relatie tussen ouder en kind worden door het gedrag van het kind en de reactie van de ouder daarop, vaak pijnpunten van de ouder blootgelegd. Stiffelman moedigt ouders aan hun reacties en gevoelens onder de loep te nemen. Irritaties en terugkomende conflicten met je kinderen kunnen een uiting zijn van iets waar je als mens onder lijdt. Het kind daagt je in feite uit dit onder ogen te zien, het houdt je een – meestal confronterende – spiegel voor. Als je in die spiegel durft te kijken, dan kan je kind de beste leraar zijn voor je persoonlijke groei en komt er meer ruimte voor harmonie binnen het gezin.

Onze kinderen zetten vaak een geweldige genezing in gang als we onze moeilijke ervaringen met hen omzetten in kansen om oude gevoelens de ruimte te geven om te ademen.
(Opvoeden in het NU pagina 62)

Invloed van stress en moderne media

Een sterk punt van Opvoeden in het NU is dat de schrijfster regelmatig voorbeelden aanhaalt die inspelen op kenmerken van onze samenleving die een grote stempel drukken op het gezinsleven: werkdruk, stress, prestatiedruk op school, beeldschermen, mobiele telefoons, de status van materieel bezit, social media etc.. Hierdoor is het een boek van deze tijd geworden, waarin ouders veel herkenning zullen vinden. Opvoeden in het NU biedt voor zowel ouders van jonge kinderen als ouders van pubers inzichten over hoe we onze kinderen kunnen begeleiden in de uitdagingen van onze veeleisende leefomgeving.

Conclusie

Het boek Opvoeden in het NU is een verademing tussen alle opvoedboeken die uitgaan van een aanpak op basis van alleen rationaliteit en regels. De dimensie die Stiffelman toevoegt is waardevol omdat die uitgaat van de oorzaken van het gedrag van ouder en kind en de spirituele wisselwerking tussen beiden. Het biedt je als ouder de mogelijkheid om anders naar een opvoedsituatie te kijken en te werken aan je ontwikkeling als mens en ouder. Het is geen boek dat je in één ruk uitleest, elk hoofdstuk vraagt om verwerking en bezinning en soms nog eens teruglezen. Stiffelman is realistisch; ze belooft geen kant-en-klaar oplossing en is zich terdege bewust van de uitdagende opvoedomgeving waarin we verkeren, maar ze biedt zeer bruikbare inzichten, voorbeelden en oefeningen om een liefdevolle ‘kapitein van het schip’ te zijn.