Over Mooigeschreven.nl

Inspirerende boeken

Op Mooigeschreven.nl vind je recensies over non-fictie boeken die inspiratie geven voor een gezonde lifestyle. Deze boeken zijn vernieuwend en zetten je aan het denken. Bovenal geven ze je handvatten om zelf sturing te geven aan je gezondheid en welbevinden. De onderwerpen die op Mooigeschreven.nl aan de orde komen zijn:

  • Gezonde voeding
  • Sport en beweging
  • Gezondheid en welzijn
  • Opvoeding

Onafhankelijk

Mooigeschreven.nl is een onafhankelijke website. Reviews van boeken, producten en shops zijn gebaseerd op eigen ervaring en zijn nooit gesponsord.