Over Mooigeschreven.nl

Inspirerende boeken

Op Mooigeschreven.nl vind je nieuws en recensies over non-fictie boeken die inspiratie geven voor een gezonde lifestyle. Deze boeken zijn vernieuwend en zetten je aan het denken. Bovenal geven ze je handvatten om zelf sturing te geven aan je gezondheid en welbevinden. De onderwerpen die op Mooigeschreven.nl aan de orde komen zijn:

  • Gezonde voeding
  • Sport en beweging
  • Gezondheid en welzijn
  • Opvoeding
  • Natuurlijke verzorging

Van boek naar praktijk

Naast boekennieuws en boekrecensies vind je op Mooigeschreven.nl tips en blogartikelen over hoe je de inspiratie uit de boeken kunt vertalen naar de praktijk. Ook handig voor de praktische invulling zijn de reviews van producten en shops die een gezonde en duurzame lifestyle ondersteunen.

Onafhankelijk

Mooigeschreven.nl is een onafhankelijke website. Reviews van boeken, producten en shops zijn gebaseerd op eigen ervaring en zijn nooit gesponsord.

Voor schrijvers en uitgevers

Recensie-exemplaren van boeken die passen binnen de scope van Mooigeschreven.nl zijn altijd welkom. Neem contact op via het contactformulier.

Vragen of suggesties?

Heb je nog vragen over deze site of suggesties voor interessante boeken, producten of onderwerpen? Of heb je een idee voor een gastartikel op Mooigeschreven.nl? Stuur hier je bericht.